The Conditional GET

The Conditional GET

Herhangi bir web sitesini talep ettiğiniz zaman Get mesajı kullanılır, buradaki koşullu anlamı eğer cache in içindeki kopya nesne güncel ise asıl sunucuya gitme, güncel değilse asıl sunucuya git güncel olanı al demektir.

Koşullu Get in nasıl çalıştığını bir örnek üzerinden geçmek gerekirse;

Talepte bulunan bir tarayıcı adına cache sunucusu bir get mesajı gönderir.

Asıl server cache e istenen nesne için cevap döner. Cache, gelen nesneyi tarayıcıya geri gönderir ve değiştirme tarihini ile birlikte nesneyi yerelinde saklar.

Bir hafta sonra başka bir tarayıcı aynı nesneyi talep eder. Bu nesne asıl sunucuda değiştirildiği düşünülerek, cache asıl sunucuyadan Get mesajı ile elindeki kopyanın güncelliğini kontrol etmesini ister.Eğer bu tarihden sonra nesne değiştirilmişse asıl server 200 mesajı ve veriyi koyarak geri döner.

If-modified-since: başlık satırındaki değer, bir hafta önceki last-modified değeri ile aynı ise cache tarayıcıya yerelindeki kopyadan geri dönecektir.

Son olarak asıl server üzerindeki nesnelerde herhangi bir değişim yoksa 304 mesajını döndürür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)