Web Caching

Web Caching

Proxy vekil sunucu olarak da bilinir.Bir istemci ile bir web içeriği sağlayıcısı arasında aracı görevi üstelenerek istemci yerine web sayfasına istekte bulunur, içeriğin bir kopyasını kendi üzerinde tutarak daha sonradan erişmek isteyen diğer istemcilere bu bilgiyi sunar.

Proxy önbelleğe alma işlemi nasıl çalışır: Bir istemci http isteğinde bulunur, bu talep önce Proxy sunucuna gelir, Proxy kendi üzerinde bu isteği kontrol eder, böyle bir istek daha önceden yoksa istemci için asıl sunucuya başvurur ve dönen cevabın bir kopyasını kendisinde tutup, istemciye iletir.Daha sonradan aynı http isteği başka bir istemciden gelirse bu sefer üzerinde tuttuğu kopyadan cevap verir. Kurumsal ağlarda, üniversite ortamlarında, operatörlerde bu sunucular ayarlanarak olası trafik gecikmelerinin önüne geçilir. Proxy sunucular hem sunucu hem istemci rolündedir, asıl sunucudan http isteği alırken istemci, istemciye nesneleri aktarırken ise sunucu görevinde davranır. Proxy sunucular kullanıcı taleplerine gelecek cevap süresini kısaltmak ve internet erişim trafiğini azaltmak için kullanılırlar.

Proxy lerin yararlarını anlamak için Figure 2.12 örneğini ele alalım.

Örnekte iki ağ vardır, yerel ağ dediğimiz kuruma ait olan ağ ve kamuya açık olan internet ağı.Yerel ağdaki bağlantı hızımız 100 Mbps iken internet erişimindeki bağlantımız 15Mbps dir. İnternetten talep edilen nesne boyutu 1 Mbit, istemcilerin internetten talep ettikleri nesne adedi saniyede 15, istemciden asıl sunuculara ortalama veri hızı 1.50 Mbps, istemciden asıl sunuculara gidip gelme hızı (Rtt) ortalama geçikme 2 saniye kabul edelim.

Yerel ağın kullanım oranını hesaplarsak;

1 Saniyedeki Talep X Talet Boyutu / Yerel ağ hızı = Yerel Ağ kullanım oranı

15 X 1 /100= 0.15 %15 ( ortalam 10 milisaniyelik bir geçikme )

İnternet ağının kullanım oranın hesaplarsak;

15 X 1 / 15= 1 %100 ( geçikmeler dakikaları bulabilir )

Toplam Gecikme = internet gecikmesi + Erişim ağı + Yerel Ağ

Toplam Gecikme = 2 saniye + dakikalar + 10 (ortalama ) milisaniye

Toplam geçikmedeki bu darboğazı çözebilmek için internet bağlantısı yükseltilebilir fakat bu pahallı bir çözüm olacaktır. Diğer bir çözüm ise Proxy server kullanımıdır.

Figure2.13 örneğinde yerel ağda bir Proxy server olduğunu ve cache e gitme oranı %40 , asıl sunuyuca gitme oranını %60 olarak düşünelim.

Toplam Gecikme = (asıl server gecikmesi X 0.6) + (cache deki gecikme X 0.4)

= 0.6 X (2.x) + 0.4 (msecs)

Toplam Gecikme = 1.x saniye

Örnekte de görüldüğü üzere kurumun internet bağlantısını yükseltmesine gerek kalmadan düşük yanıt süresi elde edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)