VMware NSX-T Load Balancing Architecture

VMware NSX-T Load Balancing Architecture

Load balancer, bir sanal IP adresi (VIP) ve UDP / TCP bağlantı noktası ile tanımlanan bir sanal hizmeti veya sanal sunucuyu temsil eder. Load balancer tarafından alınan trafik, hizmeti sağlayan arka taraftaki aynı işi yapan sunucular grubuna dağıtır. Bu model bizlere uygulama ölçeğini genişletme ve yüksek kullanılabilirlik sağlamaktadır.

Application scale-out:

Uygulama ölçeklendirme aşağıdaki şemada da görüleceği üzere, kullanıcılar Load balancer’ın VIP’sine gelir daha sonrasında bu trafik, önceden tanımlanmış bir server havuzunun üyeleri arasında dağıtılır.


Application high-availability:

Load balancer ayrıca sunucuların sağlığını izler ve sorun olan bir sunucuyu havuzdan ayırarak, trafiği diğer üyelere yeniden dağıtır.


NSX-T Load Balancing Deployment Modes

  • In-line load balancing


Bu modelde istemciler Tier-1 uplink tarafında, sunucular Tier-1 downlink tarafındadır.İstemci ve sunucular arasındaki trafik zorunlu olarak Load balancer üzerinden geçtiğinden herhangi bir LB Source NAT yapılmasına gerek yoktur.

Artı yönü, istemcilerin server havuzuna direk ulaşabilir arada herhangi bir NAT işlemine gerek kalmaz. Bu modelin dezavantajı, Tier-1 ağ geçidinin artık merkezi bir bileşene sahip olması nedeniyle, farklıTier-1 arkasındaki Segmentler Doğu-Batı trafiğini SR’ye ulaşmak için bir Edge Node’a atanmalıdır..Bu, Load balancer’dan geçmesine gerek olmayan trafik için de bu rotayı takip eder.

  • One-arm load balancing

Bu modda, hem istemci trafiği hem de sunucu trafiği aynı yük dengeleyici arayüzünü kullanır.Bu durumda, LB SNAT sunuculardan istemciye giden trafiğin gerçekten de yük dengeleyiciden geçmesini sağlamak için kullanılır. Aynı subnet veya farklı subnet te de konumlandırılabilirler. Load balancer istemcinin gerçek ip adresini görebilmek için HTTP / HTTPS “X-Forwarded-For” başlığı enjekte edebilir, bu durumu firewallarda proxy arkdasından gelen istemciler içinde kullandığımızı hatırlatalım.İki farklı kullanım senaryosu vardır.

  1. Clients and servers on the same subnet

Farklı Tier-1 üzerindeki segmentlerin birbirlerine erişimi için burada da Edge Nodlara ihtiyac olacak ve “In-line load balancing” dezavantajı burda da geçerlidir.


  1. Load Balancer One-Arm attached to Segment

Aşağıdaki tasarımda, mavi Tier-1 ağ geçidi herhangi bir Load balancer hizmeti çalıştırmaz. Bunun yerine, Load balancer, servis interface’ ine sahip olan yeni bir Tier-1 ağ geçidi (turuncu ile gösterilir) konumlandırılır. Bu şekilde segmentlerin kendine özel Load balancer’ları vardır.


Tier-1 One-Arm LB, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi fiziksel VLAN segmentlerine de eklenebilir ve böylece VLAN’daki uygulamalar için de yük dengeleme hizmeti sunar.


Load-balancer Monitor

L4 VIP load balances UDP and TCP connections.

İstemci bağlantısı VIP tarafından karşılanır ve tcp/udp portuna göre arka tarafdaki server havuzuna iletilir.


L7 VIP load balances HTTP or HTTPS connections

İstemci bağlantısı VIP tarafından sonlandırılır ve istemcinin HTTP veya HTTPS isteği alındığında Load balancer erişmeye çalıştığı url lere server ataması işlemi gerçekleştirebilir. Gerekirse static olarak da belirlenebilir.


L7 VIP HTTPS, NSX-T LB offers 3 modes

HTTPS Off-Load, HTTPS End-to-End SSL, and SSL Passthrough.

HTTPS Off-Load

• Güvenlik: Trafik istemci tarafında şifrelenir.

• Performans: Web sunucularının şifreleme işlemi çalıştırması gerekmez.

• LB esnekliği: HTTP trafiğindeki tüm gelişmiş yapılandırma, örneğin URL yük dengeleme yapılabilir.


HTTPS End-to-End SSL

VIP HTTPS trafiğinin şifresini çözer ve sunucu erişimi için trafiği yeniden şifreler.

En iyi güvenlik ve LB esnekliği sunar.

• Güvenlik: Trafik uçtan uca şifrelenir.

• Performans: Trafik iki kere şifreleneceği için performans diğerlerine göre düşüktür.

• LB esnekliği: HTTP trafiğindeki tüm gelişmiş yapılandırma, URL yük dengeleme gibi kullanılabilir.

 

HTTPS SSL Passthrough

İstemciden sunucu havuzuna kadar bir kere şifrelenir. Güvenlik ve performans olarak en ideal tercihlerden biridir. Fakat bazı limitasyonlar vardır.

• Güvenlik: trafik uçtan uca şifrelenir.

• Performans: LB, SSL trafiğini sonlandırmadığından en yüksek performansı sunar.

• LB esnekliği: HTTP trafiğine dayalı gelişmiş yapılandırma mevcut değildir. SSL SNI yük dengeleme gibi yalnızca SSL trafiğine dayalı gelişmiş yapılandırma mevcuttur.


Demo:

One Arm Load balance demosu için yapımda iki adet Web Server’ım var.


1.Adım

Networking > Tier-1 Gateway

ONE-ARM-LB adında Tier-1 oluşturuyorum ve bunu herhangi bir Tier-0 a yada VRF e bağlamıyorum.


Ardından “Services Interface” kısmından Web Server ların subnetinden bir ip atıyorum ve Connected Segment kısmından ilgili Segmentimi seçiyorum (NSX10 web sunucular için kullandığım segment)


External networkden VIB interface’sine erişim için route yazıyorum.


2.Adım

Web Serverlarımın bulunduğu bir Server Pools yaratıyorum ve SNAT tanımının Automap işaretli olduğuna emin oluyorum.


3.Adım

Networking> Load Balancing> Load Balancers

Add Load Balancer yeni bir isim veriyorum Attachment kısmında başta oluşturduğum ONE-ARM-LB adındaki Tier-1 imi seçiyorum.


4.Adım

Networking>Load Balancing>Virtual Servers

Add L7 HTTP seçiyorum.

Virtual servers  kısmında  VIB ip adresi 10.10.10.50, Web portu 80, Load Balancer kısmında bir önceki adımda oluşturduğum LB-1 ve Server Pool olarak LB-SERVER-POOL tanımlarını birleştiriyorum.


Roudrobin olarak tanımladığım Load balance yöntemini test ediyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)